Traduceri Macedoneana   

Traduceri macedoneana, traduceri autorizate macedoneana, traduceri legalizate macedoneana. Traduceri supralegalizate pentru Macedonia.

Traduceri macedoneana autorizate. Traduceri macedoneana legalizate. Supralegalizari acte si traduceri in si din limba macedoneana. Biroul de traduceri Novacrin ofera servicii de traducere in si din limba macedoneana, efectuate de traducatori de limba macedoneana autorizati de catre Ministerul Justitiei din Romania.

Limba macedoneană (macedoneană: Македонски) este o limbă indo-europeană, membră a grupului sudic al limbilor slave, înrudită îndeaproape cu bulgară. Macedoneana este răspândită mai ales în Republica Macedonia. Mai este vorbită în Canada, Grecia, Albania, Serbia, Australia și SUA, având un număr total de vorbitori estimat la 2 milioane. Limba este membră a uniunii lingvistice balcanice. Limba macedoneană folosește alfabetul chirilic.

Macedoneana este singura limbă slavă literară care nu are cazuri pentru substantiv, ci doar trei articole hotărâte. Fenomenul este tipic pentru dialecte bulgare în Rodopi.[necesită citare]

15% din vocabularul macedonenei nu corespunde vocabularului limbii bulgare, iar diferențele au apărut din cauza împrumuturilor lexicale din sârbă de după anul 1913, când cea mai mare parte a Macedoniei a intrat în componența Serbiei (ulterior Iugoslavia), de care s-a separat abia în 1991.

Între lingviști nu s-a ajuns la un consens cu privire la recunoașterea macedonenei ca limbă distinctă sau dialect al limbii bulgare. Lingviștii bulgari și din alte țări consideră că macedoneana este un dialect bulgar sud-vestic. Diferențele dintre bulgara literară și macedoneana constau în faptul că la baza limbii literare bulgare stau dialectele bulgăre estice (din zona Mării Negre). Graiurile și dialectele vorbite de populația din vestul Bulgariei (inclusiv din Sofia, capitala țării) sunt mai aproapiate de limba macedoneană (dialectul macedonean) decât de bulgara literară. Vorbitorii nativi ai limbii macedonene din sud-vestul Bulgariei își consideră limba ca dialect al limbii bulgare și nu ca limbă distinctă, de sine stătătoare.

Traducerile in si din limba macedoneana acopera urmatoarele domenii:

- traduceri macedoneana in domeniul economic
-
traduceri macedoneana in domeniul comercial
-
traduceri macedoneana in domeniul juridic
- traduceri macedoneana in domeniul medical
- traduceri macedoneana in domeniul legislativ
- traduceri macedoneana ale actelor
-
traduceri macedoneana in domeniul stiintific

- traduceri macedoneana in domeniul telecomunicatii / IT
-
traduceri macedoneana ale paginilor web (website-uri)