Facilitare obtinere Declaratie de valoare-pentru recunoasterea actelor de studii in Italia   

Biroul nostru va ajuta cu intreaga procedura necesara pentru obtinerea declaratiei de valoare de la Ambasada Italiei la Bcuresti, inclusiv, programarea, depunerea si ridicarea dosarului la Ambasada.
Ambasada Italiei la Bucuresti elibereaza declaratii de valoare pentru urmatoarele titluri de studii emise de institutiile de invatamant din România:
- Certificat de promovare a testelor nationale/Certificat de capacitate (8 clase);

Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului (10 clase);

Certificat de absolvire a scolii de ucenici;

Diploma de bacalaureat;

Certificat/ Diploma de absolvire a scolii postliceale;

Diploma de absolvire  a  scolii profesionale; Diploma de absolvire a Colegiului universitar;

Diploma de studii superioare universitare;

Diploma de licenta;

Diploma de master; Diploma de doctorat.

Pentru a putea obtine declaratia de valoare pentru actele dvs de studii, avem nevoie de urmatoarele acte:

Acte generale:
-  CI/Pasaport – copie;
-  Certificat de nastere în copie;
-  Certificat de casatorie în copie (daca este cazul);

- Certificat/Diploma de studii, foaia matricola (corespunzatoare anilor de studiu pentru care a fost eliberat titlul) si programa analitica (doar pentru titlurile de studii superioare) pe care le vom legaliza astfel:
1) Original il vom Apostila la Prefectura judetului in care a fost eliberat titlul (originalul il vom viza inainte la Inspectoratul Scolar Teritorial (pentru documentele de studii gimnaziale, liceale si post-liceale) sau  la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului – in cazul diplomelor (numai pentru documente universitare si postuniversitare);
2) vom obtine copii legalizatede notar public pe care le vom Apostila la Camera Notarilor Publici
3) vom traduce in limba italiana, traducere efectuata de traducatorii nostri autorizati, traducere pe care o vom legaliza la notar si apoi o vom Apostila la Camera Notarilor Publici
4) Adeverinta (in original) de confirmare a autenticitatii titlurilor de studiu si foilor matricole din partea institutiei care le-a eliberat.
La eliberarea declaratiei de valoare pentru diploma de studii universitare este necesar sa  prezentati si  diploma de bacalaureat, insotita de foaia matricola, pe care le vom legalizaa si traduce dupa cum este indicat mai sus, precum si adeverinta de confirmare a autenticitatii pentru fiecare act in parte.

_______________________________________________________________________________________________

Serviciile noastre acopera intreaga tara, adresandu-se atat  firmelor cat si persoanelor fizice.

Pentru documentele traduse  puteti beneficia, la cerere,  si de curierat gratuit pentru firme in Bucuresti ( in functie si de disponibilitatea curierului intern) si in tara pentru comenzi mai mari de 200 lei

Va oferim posibilitatea de a transmite documentele spre traducere si pe fax sau e-mail, venind o singura data la ridicarea lor. Pentru clientii nostri din tara, livrarea traducerilor se  efectueaza prin firmele cu curierat rapid cu care colaboram, plicul fiind livrat in 24 de ore lucratoare de la expediere.

Solicitati online o estimare rapida de pret pentru traduceri

sau interpretariat  la e-mail traduceri@novacrin.ro

precizand:

-limba in care doriti traducerea

-domeniul traducerii

-volumul traducerii

-termenul de predare solicitat

-tipul de traducere dorit: in word, autorizata sau legalizata la notar

-orasul in care locuiti

-modalitatea de ridicare/livrare a traducerii.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Apostilare acte originale la Prefectura   

Biroul nostru va ajuta cu toate demersurile necesare pentru recunoasterea internationala a documentelor dvs.

Una din aceste etape presupune si legalizarea, apostilarea actelor originale romanesti la Prefectura

Prin intermediul nostru apostilarea actelor dvs a devenit acum mult mai comoda si rapida!

Putem primi documente atat din Bucuresti cat si din tara, iar actele vi le putem livra prin curier la orice adresa din tara sau din strainatate sau pot fi ridicare direct de la sediul nostru.

Pentru mai multe informatii despre traduceri si apostilari va rugam sa ne contactati direct la traduceri@novacrin.ro sau sa ne sunati la 0731015326

Actele originale romanesti pentru care facilitam aplicarea apostilei la Prefectura sunt:
-certificate de naştere, în original, emise dupa 01.01. 1998;
-certificate de căsătorie, în original, emise dupa 01.01.1998;
-certificate de deces, în original, emise dupa 01.01.1998 (Notă: actele de stare civilă emise înainte de 1998 trebuie schimbate cu altele noi. Schimbarea se face la oficiile de stare civilă care le-au eliberat pe cele vechi).
-certificate de cazier judiciar, în original, eliberate cu cel mult 6 luni în urmă, de la secţia de poliţie în care domiciliază solicitantul sau de la Inspectoratul General al Poliţiei Române, şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, Bucureşti;
-certificate de rezidenţă fiscală redactate atât în limba română cât şi engleză, în original, eliberate de administraţiile finanţelor publice din sectoarele 1-6;
-adeverinţe prin care se atesta domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român, în original, eliberate de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, Bucureşti;
-adeverinţe privind componenţa familiei, în original, eliberate de Direcţiile Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor din sectoarele 1-6;
-actele de studii medii trebuie vizate de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, str. Grădina Icoanei nr. 19;
-actele de studii superioare se vizează de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, str. Grl. Berthelot, nr. 30 sau, în lipsa vizei ministerului, se reţine, la cerere şi chitanţă, adeverinţa de autenticitate, eliberată de rectoratul universităţii absolvite, numai dacă instituţia de învăţământ este acreditată.
-documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini, în original, vizate de MEC-Serviciul Relaţii Internaţionale;
-adeverinţe medicale, în original, vizate în prealabil la DSPMB str. Avrig nr. 72-74 sau Ministerul Sănătăţii str. Cristian Popisteanu nr.1-3, sector 1, Bucuresti;
-certificate de botez/cununie, în original, vizate în prealabil de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional, respectiv a Municipiului Bucureşti, str. Sfântul Ştefan nr.3, sector 2;
-certificatele de competenţă ale personalului maritim navigant, în original, vizate de Ministerul Transporturilor;
-brevete de turism, în original, emise de Autoritatea Naţională pentru Turism;
-adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă, vizate în prealabil de Casa Naţională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale, serviciul de specialitate din str. George Vraca nr. 9, sector 1, Bucureşti;
-adeverinţe de calificare în diferite meserii, în original, vizate în prealabil de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, pentru certificatele emise înainte de 1989, respectiv între anii 1990-2003 şi Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti s-au Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Bucureşti ” conform informatiilor furnizate de Prefectura Bucuresti.

Pentru detalii va rugam sa ne contactati direct pe e-mail la traduceri@novacrin.ro

___________________________________________________________________

Serviciile noastre acopera intreaga tara, adresandu-se atat  firmelor cat si persoanelor fizice.

Pentru documentele traduse  puteti beneficia, la cerere,  si de curierat gratuit pentru firme in Bucuresti ( in functie si de disponibilitatea curierului intern) si in tara pentru comenzi mai mari de 200 lei

Va oferim posibilitatea de a transmite documentele spre traducere si pe fax sau e-mail, venind o singura data la ridicarea lor. Pentru clientii nostri din tara, livrarea traducerilor se  efectueaza prin firmele cu curierat rapid cu care colaboram, plicul fiind livrat in 24 de ore lucratoare de la expediere.

Solicitati online o estimare rapida de pret pentru traduceri

sau interpretariat  la e-mail traduceri@novacrin.ro

precizand:

-limba in care doriti traducerea

-domeniul traducerii

-volumul traducerii

-termenul de predare solicitat

-tipul de traducere dorit: in word, autorizata sau legalizata la notar

-orasul in care locuiti

-modalitatea de ridicare/livrare a traducerii.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Vizarea actelor de studii din invatamantul superior   

Biroul nostru va ajuta cu toate demersurile necesare pentru recunoasterea internationala a documentelor dvs.

Una din aceste etape presupune si vizarea actelor dvs de studii la Ministerul Educatiei.

Prin intermediul nostru vizarea actelor dvs a devenit acum mult mai comoda si rapida!

Putem primi documente atat din Bucuresti cat si din tara, iar actele vi le putem livra prin curier la orice adresa din tara sau din strainatate sau pot fi ridicare direct de la sediul nostru.

Pentru mai multe informatii despre traduceri si vizari va rugam sa ne contactati direct la traduceri@novacrin.ro sau sa ne sunati la 0731015326

Actele de studii din învăţământul superior pentru care va putem ajuta cu obtinerea vizei de la Ministerul Educatiei (Centrul National pentru recunoasterea si echivalarea diplomelor) sunt:

-Diplomele de studii superioare (licenţă, masterat şi doctorat) sau adeverinţele nominale provizorii de înlocuire a diplomei finale de studii (licenţă şi masterat),

-Foaia matricolă sau Suplimentul la Diplomă (anexă la diploma de studii),

-Programa analitică (anexă la diploma de studii),

-Certificatul de pregătire didactică

-Adeverinţă pentru rezultatele obţinute la examenul de licenţă,

-Adeverinţă care atestă calitatea de student pentru cetăţenii europeni.

Pentru a putea viza pentru dvs actele de studii superioare este necesar sa obtineti de la secretariatul facultatii o adeverinta de autenticitate pentru actul de studiu pentru care solicitati vizarea.

____________________________________________________________________________________________

Serviciile noastre acopera intreaga tara, adresandu-se atat  firmelor cat si persoanelor fizice.

Pentru documentele traduse  puteti beneficia, la cerere,  si de curierat gratuit pentru firme in Bucuresti ( in functie si de disponibilitatea curierului intern) si in tara pentru comenzi mai mari de 200 lei

Va oferim posibilitatea de a transmite documentele spre traducere si pe fax sau e-mail, venind o singura data la ridicarea lor. Pentru clientii nostri din tara, livrarea traducerilor se  efectueaza prin firmele cu curierat rapid cu care colaboram, plicul fiind livrat in 24 de ore lucratoare de la expediere.

Solicitati online o estimare rapida de pret pentru traduceri

sau interpretariat  la e-mail traduceri@novacrin.ro

precizand:

-limba in care doriti traducerea

-domeniul traducerii

-volumul traducerii

-termenul de predare solicitat

-tipul de traducere dorit: in word, autorizata sau legalizata la notar

-orasul in care locuiti

-modalitatea de ridicare/livrare a traducerii.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,