Facilitare obtinere Declaratie de valoare-pentru recunoasterea actelor de studii in Italia   

Biroul nostru va ajuta cu intreaga procedura necesara pentru obtinerea declaratiei de valoare de la Ambasada Italiei la Bcuresti, inclusiv, programarea, depunerea si ridicarea dosarului la Ambasada.
Ambasada Italiei la Bucuresti elibereaza declaratii de valoare pentru urmatoarele titluri de studii emise de institutiile de invatamant din România:
- Certificat de promovare a testelor nationale/Certificat de capacitate (8 clase);

Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului (10 clase);

Certificat de absolvire a scolii de ucenici;

Diploma de bacalaureat;

Certificat/ Diploma de absolvire a scolii postliceale;

Diploma de absolvire  a  scolii profesionale; Diploma de absolvire a Colegiului universitar;

Diploma de studii superioare universitare;

Diploma de licenta;

Diploma de master; Diploma de doctorat.

Pentru a putea obtine declaratia de valoare pentru actele dvs de studii, avem nevoie de urmatoarele acte:

Acte generale:
-  CI/Pasaport – copie;
-  Certificat de nastere în copie;
-  Certificat de casatorie în copie (daca este cazul);

- Certificat/Diploma de studii, foaia matricola (corespunzatoare anilor de studiu pentru care a fost eliberat titlul) si programa analitica (doar pentru titlurile de studii superioare) pe care le vom legaliza astfel:
1) Original il vom Apostila la Prefectura judetului in care a fost eliberat titlul (originalul il vom viza inainte la Inspectoratul Scolar Teritorial (pentru documentele de studii gimnaziale, liceale si post-liceale) sau  la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului – in cazul diplomelor (numai pentru documente universitare si postuniversitare);
2) vom obtine copii legalizatede notar public pe care le vom Apostila la Camera Notarilor Publici
3) vom traduce in limba italiana, traducere efectuata de traducatorii nostri autorizati, traducere pe care o vom legaliza la notar si apoi o vom Apostila la Camera Notarilor Publici
4) Adeverinta (in original) de confirmare a autenticitatii titlurilor de studiu si foilor matricole din partea institutiei care le-a eliberat.
La eliberarea declaratiei de valoare pentru diploma de studii universitare este necesar sa  prezentati si  diploma de bacalaureat, insotita de foaia matricola, pe care le vom legalizaa si traduce dupa cum este indicat mai sus, precum si adeverinta de confirmare a autenticitatii pentru fiecare act in parte.

_______________________________________________________________________________________________

Serviciile noastre acopera intreaga tara, adresandu-se atat  firmelor cat si persoanelor fizice.

Pentru documentele traduse  puteti beneficia, la cerere,  si de curierat gratuit pentru firme in Bucuresti ( in functie si de disponibilitatea curierului intern) si in tara pentru comenzi mai mari de 200 lei

Va oferim posibilitatea de a transmite documentele spre traducere si pe fax sau e-mail, venind o singura data la ridicarea lor. Pentru clientii nostri din tara, livrarea traducerilor se  efectueaza prin firmele cu curierat rapid cu care colaboram, plicul fiind livrat in 24 de ore lucratoare de la expediere.

Solicitati online o estimare rapida de pret pentru traduceri

sau interpretariat  la e-mail traduceri@novacrin.ro

precizand:

-limba in care doriti traducerea

-domeniul traducerii

-volumul traducerii

-termenul de predare solicitat

-tipul de traducere dorit: in word, autorizata sau legalizata la notar

-orasul in care locuiti

-modalitatea de ridicare/livrare a traducerii.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,